2009/May/11

โคลง 4 สุภาพ ตอนม.4 

        เซาะซัดทรายน่านน้ำ       ลำเนา ไพรพาน

เสียงป่าเหล่าขุนเขา                 ทั่วหล้า

ไม้งามป่าของเรา                    เป็นดั่งธรรมชาติ

ในแผ่นผืนแดนฟ้า                   ที่ตั้งเมืองไทย

 

      ดินแดนทองแผ่นฟ้า         กว้างไกล

เกิดก่อวัฒนธรรมใน              แว่นแคว้น

ศิลปเหล่าชาวไทย                 งามยิ่ง

รักษ์สิ่งนี้ไว้แม้น                    ยิ่งด้วย  หัวใจ

 

อีกบทน่ะ (ร่ายยาว) ม.5

ภูเขาผืนป่ากว้าง  เย็นซาบซ้านลมหนาว  มองดูราวเมฆบัง  หมอกลงฝังหลังเขา

แดดส่องเอาความชื้น      ผืนป่าฟื้นสดใส  น้ำรินไหลเอื่อยเอื่อย  พัดพาเรื่อยดินถม

ความอุดมชุ่มชื้น  ช่วยพลิกฟื้นชีวิต  ผ่านวิกฤติหล่อเลี้ยง      เปรียบดั่งแสงส่องหล้า

ทั่วฟ้าแดนไทย

 

 

edit @ 7 Apr 2010 16:45:26 by เ รื่ อ ง ร า ว ดี ๆ มี ไ ว้ แ บ่ ง ปั น

Comment

Comment:

Tweet


สาดน้ำขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ อิอิ
#6 by ปอยคุง At 2010-04-14 21:51,
มาช่วยให้บล๊ิอคเปลียกอีกคนนะคะ
ปิ๊วๆปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ
#5 by TODAY'S SPECIAL At 2010-04-14 21:01,
สาดน้ำค่าา ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ

ปิ๊วๆ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ
#4 by Molis : Farzmo,,* At 2010-04-14 13:33,
สวัสดีค่ะ
จัดน้ำ....สาดไป big smile

ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ

ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ
#3 by สุเล็ก At 2010-04-14 13:13,
อีก bloG ของช้านนนน
#2 by แสนงอนประจำป่า At 2010-04-07 16:15,
ดีจ้าว่างงมาเม้นเราบ่างบางอันมีrนะจ้ะ
#1 by talesrunner . yaoi . speed . room At 2009-05-11 18:22,